Logo Ziemowit

 

25-342 Kielce, ul. Mieszka I 79
ziemowit@zameczek-kielce.pl
 

Ośrodek Kultury „Ziemowit”

otrzymał we wrześniu 2012 r.

Nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego

CZYSTE SERCE

Nagroda ta, będąca hołdem dla Marka Kotańskiego,

założyciela ruchu czystych serc,

przyznawana jest za zaangażowanie w propagowanie idei wzorców osobowych

młodego pokolenia, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie

aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie aksjologii postaw młodego człowieka,

a także oryginalność, czytelność i realność metody

upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki.